مقاله بررسي روابط و تنوع درون گونه ‌‌اي‌ .Hordeum vulgare L (جو زراعي و خودرو) در ايران با استفاده از داده ‌هاي سيتولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط و تنوع درون گونه ‌‌اي‌ .Hordeum vulgare L (جو زراعي و خودرو) در ايران با استفاده از داده ‌هاي سيتولوژي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Hordeum vulgare
مقاله ايران
مقاله جو خودرو
مقاله سيتولوژي
مقاله مركز پيدايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جو زراعي و جو خودرو به عنوان دو زيرگونه از گونه Hordeum vulgare L.، جزو خزانه وراثتي اوليه براي جنسHordeum در نظر گرفته شده‌ اند. جو خودرو تاكسون اجدادي جو زراعي محسوب مي ‌شود كه خود، محصول زراعي مهمي در سطح جهان است و از نظر اقتصادي مهم‌ ترين محصول بعد از گندم به شمار مي ‌رود. مطالعات كاريوتيپي در ۳۰ جمعيت متعلق به گونه H. vulgare به منظور تعيين روابط خويشاوندي و تنوع بين جمعيتي انجام گرفت. بر اساس پارامترهاي ارزيابي شده، جمعيتي متعلق به جو خودرو (زيرگونه (spontaneum از غرب كشور متقارن ‌ترين كاريوتيپ و جمعيتي ديگر متعلق به زيرگونه زراعي (vulgare) از شمال غرب كشور نامتقارن‌ ترين كاريوتيپ را نشان داد. با توجه به اينكه كاريوتيپ ‌هاي متقارن ابتدايي ‌تر از كاريوتيپ‌ هاي نامتقارن هستند، جمعيت ‌هاي متعلق به جو خودرو از غرب كشور، با متقارن ‌ترين كاريوتيپ نسبت به جمعيت ‌هاي جو زراعي ساير مناطق ايران ابتدايي ‌تر در نظر گرفته مي‌ شوند. بر اساس نتايج اين مطالعه، ضريب تنوع‌ پذيري طولي كروموزوم در زيرگونه spontaneum بيشتر از زيرگونه vulgare است. بنابراين، جمعيت ‌هاي متعلق به زيرگونه spontaneum نسبت به زيرگونه vulgare از نظر تكاملي قديمي ‌تر و متنوع‌ تر بوده كه مي‌ تواند با سازگاري به شرايط متنوع محيطي مرتبط باشد. نتايج اين بررسي پيشنهاد مي ‌كند كه بررسي تقارن كاريوتيپي مي ‌تواند ابزار مفيدي براي تعيين روابط خويشاوندي و تنوع جمعيتي در جو محسوب شود.