مقاله بررسي روابط پوشش گياهي با بعضي از خصوصيات خاك در مراتع ندوشن استان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط پوشش گياهي با بعضي از خصوصيات خاك در مراتع ندوشن استان يزد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازندهاي: مراتع ندوشن
مقاله تيپ هاي رويشي
مقاله منطقه معرف
مقاله خصوصيات خاك
مقاله تجزيه مولفه هاي اصلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپورزارچي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط پوشش گياهي با بعضي از خصوصيات خاك در مراتع ندوشن استان يزد، بعد از شناسايي منطقه، سه تيپ رويشي كه نمايانگر پوشش گياهي كل منطقه مي باشد انتخاب و در هر يك منطقه معرف تعيين گرديد. در منطقه معرف هر تيپ، نمونه برداري پوشش گياهي به روش تصادفي- سيستماتيك انجام پذيرفت. اندازه پلات هاي نمونه برداري با توجه به تغييرات پوشش گياهي و نوع گونه هاي گياهي به روش سطح حداقل تعيين شد. سپس در هر پلات با توجه به مرز تفكيك افق ها و نوع گياهان موجود از دو عمق ۵-۰ و ۶۰-۵ سانتيمتر نمونه خاك برداشت شد. خصوصيات خاك شامل بافت، درصد آهك، گچ، اسيديته، هدايت الكتريكي، نسبت جذب سديم و يون هاي محلول سديم، پتاسيم، كلسيم و منيزيم در آزمايشگاه اندازه گيري گرديد. به منظور تجزيه و تحليل خصوصيات خاك در ارتباط با تغييرات پوشش گياهي از روش هاي تجزيه و تحليل چند متغيره (تجزيه مولفه هاي اصلي) استفاده شد.
نتايج به دست آمده نشان داد ارتباط ويژه اي بين پراكنش تيپ هاي رويشي و خصوصيات خاك وجود دارد به طوري كه مهمترين خصوصيات خاك موثر در تفكيك سه تيپ رويشي منطقه مورد مطالعه بافت خاك، گچ، املاح پتاسيم، آهك و هدايت الكتريكي مي باشد.