مقاله بررسي روانشناختي بيماران با زخم هاي عود کننده آفتي در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشکده دندانپزشکي مشهد-ايران در طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۱۹ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روانشناختي بيماران با زخم هاي عود کننده آفتي در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشکده دندانپزشکي مشهد-ايران در طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفت
مقاله اختلالات روانپزشکي
مقاله فشار رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنعت خاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: منطقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك فطرت آتس سا
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زخم هاي آفتي عود کننده يکي از شايعترين بيماري هاي دردناکي هستند که حفره دهان را تحت تاثير قرار مي دهند. عوامل روحي-رواني هميشه به عنوان عوامل مستعد کننده آن مدنظر مي باشند. اگرچه ارتباط بين اختلالات روانپزشکي و آفت کمتر به طور کامل در جوامع ايراني مورد برسي قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق تعيين نوع و فراواني اختلالات روانپزشکي در افراد مبتلا به آفت مي باشد.
مواد و روش ها: ۳۵ بيمار که به بخش بيماري هاي دهان دانشکده دندانپزشکي مشهد ارجاع داده شده بودند وارد اين مطالعه گرديدند. يکسري اطلاعات نظير اطلاعات فردي، تاريخچه و نيز تعداد و نوع زخم عود کننده از بيماران کسب شد. سپس به وسيله پرسش نامهSCL90  و مصاحبه روانپزشکي مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده توسط ارزيابي شخصيتي افراد و همچنين فراواني اختلالات روانپزشکي بر حسب سن، جنس، سابقه ابتلا و … به وسيله جداول و نمودارها توصيف گرديد.
يافته ها: از ۳۵ بيمار مبتلا به آفت %
۶۵٫۷، زن و بيشتر بيماران در بازه سني ۳۰-۲۱ سال بودند. همچنين ۷۴٫۳% بيماران، مبتلا به نوعي از اختلالات روانپزشکي بوده و بقيه از اين نظر طبيعي محسوب گرديدند.در اين ميان وقوع هم زمان اضطراب و افسردگي خفيف، شايع ترين اختلالات روانپزشکي در افراد مورد مطالعه بود که البته به طور شايع تر در خانم ها وجود داشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که اغلب بيماران مبتلا به آفت، داراي نوعي از اختلالات روانپزشکي به خصوص اضطراب، افسردگي و وسواس مي باشند. نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر اين مسئله است که گروه پزشکي مسوول درمان آفت بايد به برطرف کردن اختلالات رواني به عنوان يکي از عوامل اتيولوژيک بروز آفت در هنگام درمان توجه کنند.