مقاله بررسي روايي و پايايي پرسشنامه شخصيتي ۵ بزرگ ايراني (گردون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۵۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روايي و پايايي پرسشنامه شخصيتي ۵ بزرگ ايراني (گردون)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايي
مقاله پايايي
مقاله پرسشنامه شخصيتي ۵ بزرگ ايراني (گردون)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ‏فراهاني محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي روايي و پايايي پرسشنامه شخصيتي گردون (فراهاني و همکاران,۱۳۸۳), ۲۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر در شهر تهران در مناطق مختلف آموزشي, فرم تجديد نظر شده ۱۲۶ آيتمي پرسشنامه شخصيتي گردون را تکميل کردند. تحليل عاملي با روش مولفه هاي اصلي و با چرخش واريماکس با گروه پسران نشان داد که ۵ عامل اصلي اوليه به مانند مطالعه قبلي به ترتيب در برگيرنده گشودگي, روان نژند خویي, درونگرايي, وظيفه شناسي و دينداري و نرم خويي يا سازگاري نام گذاري مي شوند. تحليل عاملي تاييدي بر روي نمونه دختران نشان داد که ۵ عامل اوليه به مانند گروه پسران است. پايايي گردون براي دختران و پسران در حد مقبولي نشان داده شده است.