مقاله بررسي روش شناسي تفسير المنار در نگاه مهم ترين مفسر شيعي معاصر، علامه طباطبايي (عنوان عربي: دراسة لمنهجية تفسير المنار من وجهة نظر اهم مفسر شيعي معاصر اي العلامة الطباطبائي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيعه شناسي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي روش شناسي تفسير المنار در نگاه مهم ترين مفسر شيعي معاصر، علامه طباطبايي (عنوان عربي: دراسة لمنهجية تفسير المنار من وجهة نظر اهم مفسر شيعي معاصر اي العلامة الطباطبائي)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محمدحسين طباطبايي
مقاله محمد عبده
مقاله رشيدرضا
مقاله الميزان
مقاله المنار
مقاله روش هاي تفسيري
مقاله مباني تفسيري (کليدواژه عربي: محمد حسين الطباطبائي
مقاله محمد عبده
مقاله رشيد رضا
مقاله الميزان
مقاله المنار
مقاله المناهج التفسيرية
مقاله المباني التفسيرية)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربيع نتاج سيدعلي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
در اين مقاله تفسير الميزان که يکي از تفاسير مهم شيعي عصر حاضر است، با تفسير المنار که از تفاسير معتبر قرن چهاردهم اهل سنت است، از نظر روش شناسي مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفته است. از رهگذر اين مقاله، جايگاه تفسير المنار در تفسير الميزان، و روش شناسي نقد آراي شيخ محمد عبده و رشيدرضا به وسيله محمدحسين طباطبايي روشن خواهد شد. گفتني است مولف الميزان با تکيه بر ديدگاه شيعي و شاخص هايي که به وسيله اهل بيت ارايه شده است. آراي مورد اختلاف مولفان المنار را در اين موضوع نقد و بررسي کرده است. بسياري از اختلافات دو تفسير، معلول باورهاي مبنايي مولفان آن است؛ ولي بسياري از اختلافات ديگر، به تفاوت روش آنان در تحقيق و عدم پژوهش کامل در يک موضوع بازمي گردد.