مقاله بررسي روش عمومي شيخ طوسي در كتاب «الفهرست» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در علوم قرآن و حديث (مطالعات اسلامي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي روش عمومي شيخ طوسي در كتاب «الفهرست»
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيخ طوسي
مقاله فهرست نگاري
مقاله الفهرست
مقاله مولفات شيعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري رحيمه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي ازاصول چهارگانه رجالي شيعه الفهرست اثر ابوجعفرمحمد بن حسن بن علي بن حسن طوسي معروف به شيخ الطايفه است.اين كتاب چنان كه از نام آن پيداست نوشته شد تا بيانگر اسامي آثار و تاليفات شيعه باشد؛ اما از آن جا كه در جنب اطلاعات كتاب شناسي، فوايد رجالي گوناگوني در آن ديده مي شود، از سوي دانشمندان مسلمان به عنوان يكي از چهار كتاب اصلي رجال شناخته گرديده است.
اما در اين مقاله به كتاب «الفهرست» شيخ صرفا به عنوان فهرست اصول و مصنفات نگريسته و سعي كرده ايم روش شيخ طوسي را در بيان اطلاعات عمومي پيرامون نويسندگان و مولفات آنان و چگونگي ارايه آن به دست آوريم.