مقاله بررسي روش هاي توليد راديوايزوتوپ کادميم- ۱۰۹ و تعيين واکنش بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي توليد راديوايزوتوپ کادميم- ۱۰۹ و تعيين واکنش بهينه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميم – ۱۰۹
مقاله تابع تحريک
مقاله بهره توليد
مقاله انتقال حرارت
مقاله شتاب دهنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غلام زاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تابع تحريک واکنش هاي هسته اي natAg(p, n)109Cd، natAg(d, 2n)109Cd، natIn(p, pxn)109In→۱۰۹Cd، natCd(p, Pxn)109Cd و natPd(α, xn)109Cd با استفاده از کد ALICE محاسبه گرديد. ضخامت مورد نياز هدف براي هر يک از واکنش هاي فوق توسط کد SRIM تعيين گرديد. بهره توليد کادميم- ۱۰۹ با توجه به تابع تحريک محاسبه شد. مساله انتقال حرارت هدف در مورد هر يک از واکنش هاي هسته اي فوق بررسي شد. بهترين واکنش هسته اي براي توليد اين راديوايزوتوپ در شتاب دهنده تعيين شد.