مقاله بررسي روش هاي مختلف تايپينگ براي تشخيص و افتراق سويه هاي اشريشياکلي جدا شده از موارد عفونت هاي دستگاه ادراري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي مختلف تايپينگ براي تشخيص و افتراق سويه هاي اشريشياکلي جدا شده از موارد عفونت هاي دستگاه ادراري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشريشياکلي
مقاله تايپينگ
مقاله بررسي طرح پلاسميدي
مقاله عفونت دستگاه ادراري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي طباطبايي رباب
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت ادراري از شايع ترين عفونت هاي انساني مي باشد. اشريشياکلي عامل ۹۰% از اين عفونت هاست.
هدف: در اين مطالعه روش هاي مختلف تايپينگ (سروتايپينگ، رزيستوتايپينگ و بررسي طرح پلاسميدي) براي تشخيص و افتراق سويه هاي اشريشياکلي جدا شده از عفونت هاي ادراري مورد مقايسه قرار گرفته است.
روش بررسي: چهل و چهار سويه اشريشياکلي جدا شده از بيماران مبتلا در شمال ايران در بهار ۸۳ مورد بررسي قرار گرفت. سروتايپينگ با استفاده از Mast Diagnostic Kit و آنتي سرم O2 توليد شده توسط موسسه رازي، رزيستوتايپينگ به روش Kirby & Bauer و استخراج پلاسميد به روش تغييريافته Birnboim & Doly انجام گرفت. براي سويه هايي که طرح پلاسميدي مشابه داشتند هضم آنزيمي با آنزيم EcoRI انجام گرفت.
نتايج: در سروتايپينگ، ۱۶ سويه در ۴ گروه شامل سروتايپ هاي O2, O6, O18, O25 سروتايپ شدند. در رزيستوتايپينگ ۲۴ الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي به دست آمد که شايع ترين آنها تتراسايکلين / آمپي سيلين بود. همه سويه ها به ايمي پنم حساس بودند. در بررسي طرح پلاسميدي ۴ سويه فاقد پلاسميد بودند و ۴۰ سويه تعداد ۱ تا ۱۰ پلاسميد نشان دادند که همگي داراي يک پلاسميد ۹٫۹ مگادالتوني بودند و ۸۵% آن ها به آمپي سيلين مقاوم بودند. تعداد ۳۱ طرح پلاسميدي مشاهده شد و استفاده از آنزيم EcoRI در مواردي الگوهاي متفاوتي نشان داد.
نتيجه گيري: سروتايپ هاي O2 و O6 از فراوان ترين سروتايپ ها بودند که مي تواند نشان دهنده ايجاد موارد عفونت هاي ادراري توسط محدودي از سويه هاي اشريشياکلي با سروتايپ هاي خاص باشد. مقاومت بالا به آمپي سيلين و تتراسايکلين احتمالا به دليل مصرف بي رويه اين انتي بيوتيک ها ايجاد شده است. حضور پلاسميد ۹٫۹ مگادالتوني در اکثر سويه ها (%۹۰) مي تواند نشان دهنده ارتباط اپيدميولوژيک سويه هاي UPEC باشد. در اين مطالعه طرح پلاسميدي نسبت به سروتايپينگ و رزيستوتايپينگ سويه هاي بيشتري افتراق داد.