مقاله بررسي روش هاي مختلف تشخيص ابتلا به کيست هيداتيک در انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي مختلف تشخيص ابتلا به کيست هيداتيک در انسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي تشخيص
مقاله کيست هيداتيک
مقاله سرلوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكور شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: مشگي بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستيک اکينوکوکوزيس، بيماري انگلي است که با ابتلا به مرحله نوزادي اکينوکوکوس گرانولوزوس ايجاد مي شود و از اهميت بهداشتي در ايران و ساير کشورها برخوردار است. تشخيص بيماري با توجه به نتايج راديوگرافي و آزمونهاي سرلوژيک صورت مي گيرد. علايم کلينيکي تا وقتي که ساختار کيست تشکيل نشده و به اندازه مورد نظر نرسد، آشکار نخواهد شد، لذا در اين شرايط، همچنين در بيماران فاقد علايم اختصاصي بسهولت مي توان از روش هاي سرمي استفاده کرد. آزمون هاي سرمي متعددي براي رديابي پادتن يا پادگن مورد استفاده قرار مي گيرند. اگر چه روش هاي سرمي نظير هماگلوتيناسيون غيرمستقيم، ايمونوفلورسانس غيرمستقيم و … در تشخيص هيداتيدوز انساني رايج هستند ولي منشا پادگن و روش مورد استفاده در شناسايي بيماري موثر مي باشند. علاوه بر اين سويه هاي متنوع و متعدد کيست هيداتيک اغلب باعث ويژگي هاي زيستي خاصي شده که مسلما بر اپيدميولوژي هيداتيدوز، تشخيص، درمان و کنترل بيماري تاثيرگذار خواهند بود. با توجه به آنچه که به اختصار اشاره شد در بررسي حاضر سعي شده است تا روش هاي تشخيص اين بيماري تبيين و تفسير گردد.