مقاله بررسي روش هاي مختلف مديريت تلفيقي علف هاي هرز در زراعت پنبه (.Gossypium hirsutum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي مختلف مديريت تلفيقي علف هاي هرز در زراعت پنبه (.Gossypium hirsutum L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنبه
مقاله علف هرز
مقاله کنترل شيميايي
مقاله کنترل تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: بازوبندي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فريدون پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي مديريت تلفيقي علف هاي هرز در مزارع پنبه آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۱۳ تيمار در ۴ تکرار در ورامين، فارس و خراسان در سال ۱۳۸۵ انجام گرديد. تيمارهاي پيش کشت و پيش رويشي در تلفيق با تيمارهاي پس رويشي قرار گرفتند و مقايسه شدند. به طوري که يکي از علف کش هاي خاک مخلوط شامل تريفلورالين و اتال فلورالين و يک علف کش پيش رويشي به نام پرومترين + فلومتورون در تلفيق با دو تيمار پس رويشي شامل علف کش تريفلوکسي سولفورون سديم و استفاده کولتيواتور (به عنوان يک ابزار کنترل مکانيکي) استفاده گرديد. تيمارهاي دو مرتبه کولتيواتور، بدون کنترل علف هاي هرز و وجين تمام فصل نيز جهت مقايسه با تيمارهاي مذکور منظور شد. نتايج به دست آمده نشان داد تلفيق علفکش تريفلوکسي سولفورون سديم به صورت پس رويشي با يکي از علفکش هاي خاک مخلوط و يا تلفيق آن با علفکش پيش رويشي پرومترين + فلومتورون در افزايش عملکرد بسيار موثر بود و بهتر از مصرف هر يک از چهار علف کش مذکورکه به تنهايي مصرف شده بودند عمل نمود. کولتيواتور در تلفيق با يکي از علف کش هاي خاک مخلوط خصوصا اتالفلورالين و تلفيق آن با علف کش پيش رويشي پرومترين + فلومتورون تاثير قابل توجهي در کنترل علف هاي هرز نشان داد. البته علف کش تريفلوکسي سولفورون سديم در مقايسه با کولتيواتور که به عنوان تيمارهاي پس رويشي درنظر گرفته شده بودند، در تلفيق با ساير علف کش هاي قبل از کشت در کنترل علف هاي هرز و افزايش عملکرد موثرتر بود.