مقاله بررسي روش هاي گوناگون اصلاح آوايي در ياددهي/ يادگيري زبان هاي خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۳۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي گوناگون اصلاح آوايي در ياددهي/ يادگيري زبان هاي خارجي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي اصلاح آوايي
مقاله ياددهي/ يادگيري
مقاله زبان هاي خارجي و تحليل روش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتيان روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک نگاه کلي، اصلاح آوايي شامل سلسله فعاليت هايي است که در هر نگرشي مي تواند به صورت مروري و مختصر وجود داشته باشد. اما در نگاه جدي تر و عميق تر به اصلاح آوايي، که امروزه در فن آموزش زبان به يک رشته تخصصي تبديل شده، پي مي بريم که شناخت عميق و دقيق اهداف، اصول، روش و ابزارهاي هر کدام از اين روش ها به خودي خود فضاي تحقيقي وسيعي را مي طلبد.
در اين جستار هدف اين است تا با توصيف روش هاي موجود اصلاح آوايي در دنيا، به بررسي نقاط قوت و انتقادي هر کدام به صورت جداگانه پرداخته شود. بنابراين، هدف مولفين، بررسي اين مهم است که کدام يک از روش هاي موجود، از ميان روش هاي معرفي شده، مي تواند کارآمدي بيشتري در اصلاح آوايي داشته باشد. از ميان پنج روش بسيار رايج در سطح جهاني، نتيجه مي گيريم که هر چند استفاده از روش آزمايشگاهي و روش توليدي آسان تر است و همين امر باعث رواج بيشتر آن ها شده است، اما، با توجه به تحليل هاي انجام شده مولفين، بر پايه نظريات نوين آواشناسي، معلوم مي شود که روش آهنگي- کلامي مي تواند موثرتر باشد. در انتها، يک دورنماي آموزشي نيز با تاکيد بر روش قابل قبول ارايه شده است.