مقاله بررسي روش ها و منابع كسب فناوري در بنگاه هاي كوچك منتخب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي روش ها و منابع كسب فناوري در بنگاه هاي كوچك منتخب ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنگاه هاي كوچك
مقاله روش هاي كسب فناوري
مقاله منابع فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بنگاه هاي كوچك و متوسط با توجه به ويژگي ها و مزيت هاي خاص خود و سهم به سزايي كه در ايجاد اشتغال دارند نقش مهمي در اقتصاد كشورها بازي مي کنند. در واقع اين بنگاه ها برحسب ميزان نوآوري و رقابت پذيري ميتوانند بطور پايدارتري در عرصه اقتصاد ملي ايفاي نقش نمايند. از اين رو كسب شناخت از روش ها و منابع كسب فناوري در اين بنگاه ها اهميت مي يابد. پژوهش حاضر با هدف بررسي روش ها و منابع مختلف كسب فناوري در منتخبي از صنايع كوچك ايران به اجرا درآمده است. نتايج بررسي نشان مي دهد در كنار فعاليت هاي غير رسمي تحقيق و توسعه كه در تمامي شركت هاي مورد بررسي جريان دارد، از ميان روش هاي مختلف، مهمترين روش كسب فناوري در اين شركت ها خريد ماشين الات و تجهيزات است كه از شركت هاي صنعتي به عنوان مهمترين منابع كسب فناوري تهيه مي كنند و در مرحلة بعد استفاده از خدمات مشاوره اي از شركت هاي خدمات مهندسي دومين روش ترجيحي آنها براي كسب فناوري است. روشهايي از قبيل خريد ليسانس و برون سپاري تحقيق و توسعه از رواج بسيار كمتري در اين شركت ها برخوردار است و روش هاي خريد كل يا بخشي از ساير شركت ها و يا خريد اطلاعات يا خدمات ويژه از ساير شركت ها اساسا مورد استفاده نمي باشند. يافته ها نشان مي دهد تعامل شركت هاي مورد بررسي با دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي به عنوان يكي ازمنابع كسب فناوري در سطح بسيار پائيني قرار دارد.