مقاله بررسي روند تحول اکولوژيکي و ساختار توالي توده هاي ذخيره گاهي جنگلي استان مرکزي (مطالعه موردي شهرستان شازند-ذخيره گاه جنگلي بلوط سرسختي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۵۴ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تحول اکولوژيکي و ساختار توالي توده هاي ذخيره گاهي جنگلي استان مرکزي (مطالعه موردي شهرستان شازند-ذخيره گاه جنگلي بلوط سرسختي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول اکولوژيکي
مقاله ساختار توده
مقاله بلوط ايراني
مقاله سيکل تکاملي
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: نتاجي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مديريت پايدار جنگل ها داشتن اطلاعاتي در مورد اصول رشد، تکامل و چگونگي ساختار طبيعي اين توده ها به منظور مديريت بهينه آنها ضروري است. بدين منظور منطقه اي منحصر به فرد با عنوان ذخيره گاه جنگلي بلوط سرسختي به عنوان تنها منطقه واجد گونه جنگلي بلوط ايراني در استان مرکزي مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسي پوشش گياهي منطقه با توجه به فاکتور هايي مانند: مساحت عرصه، ارزش هاي ژنتيکي و حمايتي بسيار بالاي توده و لزوم بالا بردن دقت مطالعه جهت تعيين روند تحول اکولوژيکي و ساختار توالي توده از روش آماربرداري ۱۰۰% براي انجام مطالعه استفاده گرديد. بررسي نمودار پراکنش تعداد در طبقات قطري منطقه نشان داد توده جنگلي داراي ساختار ناهمسال و کم شونده نامنظم و داراي توزيع دو کوهانه مي باشد. بررسي نمودار پراکنش تعداد در طبقات ارتفاعي نيز حالت نزديک به نرمال و چولگي به راست با شيب کم را نشان داد. اما بررسي روند تحول اکولوژيکي و ساختار توالي توده با در نظر گرفتن ساختار افقي و عمودي توده، خشکه دارها، زاد آوري و در کنار آن توجه به روند سيکل تکاملي توده هاي طبيعي نشان داد اين توده در مرحله تخريب و فاز تجديد حيات قرار دارد. بدين منظور در توده هاي جنگلي طبيعي با شرايط رويشگاهي مشابه، بايستي قبل از رسيدن به چنين مرحله اي، مشخص نمود که در هر بخشي از رويشگاه جنگلي در چه محدوده زماني و در چه سطحي و با چه شدتي دخالت شود و در اين بين چه نوع عمليات مديريتي براي رسيدن به ساختار بهينه بايد اجرا شود.