مقاله بررسي روند تغييرات كليشه هاي جنسيتي در شعر كودك گروه سني الف و ب با تاكيد بر جنسيت شاعران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات كليشه هاي جنسيتي در شعر كودك گروه سني الف و ب با تاكيد بر جنسيت شاعران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله روند تغييرات
مقاله شعر كودك
مقاله كليشه هاي جنسيتي
مقاله گروه سني الف و ب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لامعي رامندي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: وارسته فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيها الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با دو هدف انجام شده است. هدف اول شناخت كليشه هاي جنسيتي در آثار شعر كودك گروه سني الف و ب و هدف دوم شناخت تاثير جنسيت شاعران مذكور (افسانه شعبان نژاد و اسداله شعباني) بر روند تغيير كليشه هاي جنسيتي مطرح شده در آثار مورد نظر است. جامعه آماري، كتاب هاي شعر گروه سني الف و ب منتشر شده از شاعران برگزيده تحقيق از آغاز فعاليت شان (۱۳۷۰) تاكنون (۱۳۸۷) است، تعداد نمونه نيز شامل ۵۴ جلد كتاب و ۴۲۳ قطعه شعر كودك است.
در اين تحقيق از روش تحليل محتوا استفاده شده است. براي دستيابي به هدف هاي تحقيق دو محور مدنظر قرار گرفت. ابتدا حضور كمي شخصيت هاي مذكر و مونث بررسي و سپس به تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس مقوله هاي استخراج شده در دو دهه ۷۰ و ۸۰ پرداخته شد. نتايج هر بخش با تاكيد بر جنسيت شاعران برگزيده تحقيق با يكديگر مقايسه شدند.
با استناد به نظريه پديدارشناسي، نتايج به دست آمده با تاكيد بر جنسيت شاعران برگزيده تحقيق نشان داد، جنسيت شاعران موردنظر نه تنها بر حضور كمي شخصيت هاي مذكر و مونث در آثار مورد مطالعه موثر بوده، بلكه بر اولويت بندي مقوله هايي كه مردانه و زنانه تشخيص داده شده اند نيز تاثير داشته است. به طور كلي، بررسي هاي انجام شده، تاثير جنسيت شاعران برگزيده تحقيق بر روند تغييرات كليشه هاي جنسيتي در آثار مورد مطالعه را تاييد مي كند.