مقاله بررسي روند تغييرات ماده خشک سيب زميني در تداخل با علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۸۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات ماده خشک سيب زميني در تداخل با علف هاي هرز
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله تاج خروس
مقاله سلمه تره
مقاله رقابت
مقاله ماده خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي روند تغييرات ماده خشک و عملکرد سيب زميني در شرايط تداخل با سلمه تره و تاج خروس، اين آزمايش در بهار سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به صورت کرت هاي دو بار خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کاملا تصادفي با ۴ تکرار در منطقه فيروز کوه انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل علف هاي هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت هاي اصلي)، سه تراکم ۲، ۴ و ۸ بوته علف هرز در هر متر رديف کاشت (در کرت هاي فرعي) و سه زمان نسبي سبز شدن ۴ و ۸ روز قبل از کاشت سيب زميني و همزمان با سبز شدن سيب زميني در سال ۱۳۸۳ و همزمان با سيب زميني، ۲ و ۴ هفته پس از سيب زميني (در کرت هاي فرعي فرعي) در سال ۱۳۸۴ بودند. نتايج نشان داد که درصد ماده خشک تجمعي سيب زميني در ميانگين سه تراکم در تيمار سلمه تره و تاج خروس در سال دوم آزمايش به ترتيب ۲۷٫۵ و ۲۵٫۱ درصد کم تر از سال اول آزمايش بود. به طور ميانگين تاج خروس در سال اول و دوم آزمايش در مقايسه با سلمه تره ۳۳٫۸ و ۳۸٫۱ درصد کاهش بيش تري در ماده خشک تجمعي سيب زميني ايجاد کرد.