مقاله بررسي روند توسعه جهاني آب زي پروري و اثرات آن در كاهش فشار بر ذخاير دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روند توسعه جهاني آب زي پروري و اثرات آن در كاهش فشار بر ذخاير دريايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زي پروري
مقاله رشد ساليانه
مقاله توليد
مقاله غذا
مقاله انقراض
مقاله ذخاير دريايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موگويي ركسانا
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اثرات زيست محيطي آب زي پروري مي پردازد. از نظر توليد غذاي حيواني، سرعت رشد آب زي پروري بيش تر ازسايربخش ها است که مي تواند بهترين اقدام در جهت حفاظت از اکوسيستم هاي دريايي تلقي شده و سبب كاهش تعداد ماهي هاي صيد شده از درياها و اقيانوس ها باشد. هم اکنون حداقل ۶۰% از جمعيت گونه هاي در معرض تهديد ماهي به دليل اثرات منفي بر زيستگاه ها رو به کاهش است که با آب زي پروري امکان پرورش اين گونه ها فراهم مي آيد. توسعه آب زي پروري، افزايش بهره و ري پرورش آب زيان، استقرار مراكز تكثير ماهي و تشكيل سازمان هاي حمايت كننده، از بهترين راهبرد هاي ممكن براي تحقق اين هـدف مي باشد. در اين مقاله آمار جهاني رشد سالانه آب زي پروري و گونه هاي مهم پرورش يافته در سه دهه اخير مورد مقايسه قرار گرفته و سپس چند برنامه در براي حفاظت از اکوسيستم هاي آبي ارايه گرديده است.