مقاله بررسي روند توسعه فيزيکي بخش شمال غرب شهر تهران مطالعه موردي: حصارک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روند توسعه فيزيکي بخش شمال غرب شهر تهران مطالعه موردي: حصارک
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه فيزيکي
مقاله حصارک
مقاله عوامل ژئومورفيک و عوامل انساني
مقاله کاربري اراضي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري ندا
جناب آقای / سرکار خانم: ثروتي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي نيا جميله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فيزيکي شهر فرآيندي است که طي آن محدوده هاي فيزيکي شهر و فضاهاي کالبدي آن در ابعاد افقي و عمودي و در طول زمان از نظر کمي و کيفي افزايش مي يابند. هدف از اين پژوهش، بررسي روند توسعه فيزيکي و تغييرات کاربري اراضي روستاي حصارک، در فاصله زماني سال هاي ۱۳۸۰، ۱۳۵۸، ۱۳۳۴ مي باشد. ابتدا محدوده مطالعاتي بر روي نقشه توپوگرافي، عکس هاي هوايي و تصوير ماهواره اي مربوطه تعيين شده، سپس از طريق سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز همچون شيب، طبقات ارتفاعي، کاربري اراضي محدوده تهيه شد. از طريق مطالعه ميداني و داده هاي حاصل از منابع کتابخانه اي و نقشه ها و نمودارهاي مربوطه، نتايجي به قرار زير بدست آمده است. عوامل تاثيرگذار بر توسعه منطقه مطالعاتي شامل دو دسته عوامل ژئومورفيک و عوامل انساني است. توپوگرافي، شيب، ويژگي هاي زمين شناسي، احتمال وقوع حرکات دامنه اي و تاثير رودخانه و آب هاي جاري از عوامل ژئومورفيک مي باشند. عوامل انساني نيز شامل احداث دانشگاه آزاد و نقش تعاوني هاي مسکن (عوامل مثبت در فرآيند توسعه منطقه)، و تاسيسات انبار نفت، باغات و اراضي کشاورزي و اراضي متعلق به نيروي انتظامي (عوامل محدوديت زا در توسعه منطقه) تشخيص داده شده است. وسعت منطقه مورد بررسي ۶٫۲۶km2 مي باشد که از اين ميزان در سال ۱۳۳۴، ۸۴٫۸ درصد به اراضي باير، ۱۵ درصد به باغات و ۰٫۱۵ درصد به ساخت و ساز اختصاص داشته است. در سال ۱۳۵۸ وسعت اراضي باير ۷۲٫۸ درصد، باغات ۱۶٫۴ درصد، ساخت و ساز تاسيسات ۱۰٫۸ درصد بوده است. درسال ۱۳۸۰ نيز شاهد کاهش وسعت اراضي باير ۲۱٫۸ درصد و باغات ۱۳٫۵ درصد و به موازات آن افزايش وسعت ساخت و ساز و تاسيسات شهري ۵۷٫۸ درصد در منطقه مطالعاتي مي باشيم.