مقاله بررسي روند تکاملي اربيتولين هاي سازند داريان در منطقه دشتک، زون زمين ساختي زاگرس مرتفع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تکاملي اربيتولين هاي سازند داريان در منطقه دشتک، زون زمين ساختي زاگرس مرتفع
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اربيتولين ها
مقاله بايواستراتيگرافي
مقاله رسوبات کرتاسه
مقاله منطقه دشتک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي مقدم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: صفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اربيتولين ها در زمره مهمترين گروه فرامينيفرها محسوب شده و در بايواستراتيگرافي رسوبات کرتاسه پيشين تا مياني از اهميت زيادي برخوردارند. در مورد منشا اربيتولين ها و سير تکاملي آنها نظريات مختلفي ارايه شده است. در مهمترين و جديدترين نظريه ارايه شده توسط چرچي و شرودر چهار روند تکاملي مختلف براي اين گروه در نظر گرفته شده است با مطالعه اربيتولين هاي سازند داريان شش گونه اربيتولين متعلق به دو جنس Mesorbitolina Schroeder و Praeorbitolina Schroeder در ناحيه دشتک شناسايي شدند با توجه به ظهور و گسترش چينه شناسي اربيتولين هاي شناسايي شده و مقايسه آن با مدل تکاملي چرچي و شرودر، سير تکاملي Praeorbitolina wienandsi- Mesorbitolina ovalis-periva براي اربيتولين هاي بخش فوقاني سازند داريان در برش چينه شناسي منطقه مورد مطالعه پيشنهاد مي شود اين سير تکاملي بخشي از سير تکاملي Praeorbitolina cormyi-Mesorbitolina aperta, Cherchi & Schroeder را شامل مي شود مهمترين تغييرات موجود در سير تکاملي ارايه شده در اين مقاله شامل تغيير در موقعيت دستگاه جنيني، شکل پروتوکونک، شکل ناحيه ساب آمبريونيک، افزايش اندازه دستگاه جنيني و پروتوکونک و افزايش در تعداد تقسيمات ناحيه ساب آمبريونيک و دوتروکونک مي باشند.