مقاله بررسي روند موضوعي تحقيقات رشته کتابداري و اطلاع رساني بر اساس استنادهاي ۱۹۹۶- ۲۰۰۵ در مقالات سالنامه آريست در سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي روند موضوعي تحقيقات رشته کتابداري و اطلاع رساني بر اساس استنادهاي ۱۹۹۶- ۲۰۰۵ در مقالات سالنامه آريست در سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند موضوعي
مقاله کتابداري و اطلاع رساني
مقاله تحليل استنادي
مقاله سالنامه آريست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افقهي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: باقري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي مقاله حاضر شناسايي روند موضوعي پژوهش هاي بين المللي حوزه کتابداري و اطلاع رساني است. اين تحقيق با استفاده از تحليل استنادي مقالات مجله «مرور سالانه علم اطلاع رساني و فن آوري» بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ انجام شد. از ۴۶۶۳ منبع مورد استناد که بين سال هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ منتشر شده اند، حدود ۷۶ درصد آنها شامل مواد چاپي و نزديک به ۸ درصد مواد الکترونيکي بودند. بيشترين گرايش به موضوع «ذخيره و بازيابي اطلاعات کامپيوتري» با فراواني ۸۳۹ (۱۸ درصد) و کمترين گرايش به «ساختمان کتابخانه» با فراواني ۱ (۰۲٫۰ درصد) است. موضوع هاي «علوم کتابداري و اطلاع رساني» و «سازمان» تا اواسط دهه ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ روندي نزولي داشته، پس از آن سيري صعودي پيموده اند. موضوع هاي «حرفه» و «استفاده کننده و استفاده از کتابخانه» که در دوره ده ساله با فراز و نشيب هاي متعددي روبه رو بوده اند، در سال ۲۰۰۵ به يکباره افزايش يافته اند. موضوع «کتابخانه ها و مراکز منابع» تا سال ۲۰۰۱ روندي صعودي داشته، در سال ۲۰۰۲ افت کرده، و پس از آن دوباره روندي صعودي پيدا کرده است. موضوع هاي «مواد»، «ارتباط اطلاعاتي» و «پيشينه هاي کتابشناختي»، روندي نزولي را طي کرده اند. «خدمات فني»، «کنترل کتابشناختي»، «فن آوري اطلاعات و ارتباطات»، «رسانه» و «مديريت پيشينه ها» تا ميانه هاي دهه روندي صعودي داشته، اما در سال هاي پاياني از سيري نزولي برخوردار بوده اند. «ذخيره و بازيابي اطلاعات کامپيوتري» در طول دهه از روندي تقريبا متعادل با فراواني بالا برخوردار بوده است، که در دو سال آخر روندي افزايشي را داشته است. و در نهايت موضوع «خواندن» و «دانش و يادگيري» روندي صعودي را طي کرده اند.