مقاله بررسي روند و عوامل موثر بر صادرات گياهان دارويي شيرين بيان و زيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روند و عوامل موثر بر صادرات گياهان دارويي شيرين بيان و زيره
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله شيرين بيان
مقاله زيره
مقاله صادرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديلمي احترام
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف بررسي روند و عوامل موثر بر صادرات شيرين بيان و زيره طي دوره ۱۳۸۲-۱۳۶۰ انجام شد. نتايج نشان داد که روند صادرات زيره داراي رشد توام با نوسانات بوده است. در مورد گياه دارويي شيرين بيان شدت نوسانات بيشتر از زيره بوده و روند رشد صادرات آن كم اهميت تر از زيره مي باشد. در تحليل اثر متغيرهاي تاثيرگذار بر صادرات محصولات مذكور مشخص گرديد كه دو متغير نرخ ارز و نسبت قيمت جهاني به قيمت داخلي اثر مثبت و معني داري بر روند صادرات زيره دارند، به طوري كه به ازای يك درصد افزايش در متغيرهاي نرخ ارز و نسبت قيمت جهاني به قيمت داخلي انتظار مي رود مقدار صادرات زيره به ترتيب ۱٫۸ و ۱٫۱ درصد افزايش يابد. همچنين نتايج نشان داد كه متغير نسبت قيمت جهاني به قيمت داخلي، توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز بر صادرات شيرين بيان اثر مثبت و معني دار دارد. بر اساس يافته ها انتظار مي رود به دنبال يك درصد افزايش در متغير نسبت قيمت جهاني به قيمت داخلي، توليد ناخالص داخلي و نرخ ارز، حجم صادرات شيرين بيان به ترتيب ۱٫۰۵، ۳٫۲ و ۰٫۸۴ درصد افزايش يابد.