مقاله بررسي روند پذيرش منابع مرجع الکترونيکي در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي کشور بر مبناي نظريه اشاعه نوآوري ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۹۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روند پذيرش منابع مرجع الکترونيکي در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي کشور بر مبناي نظريه اشاعه نوآوري ها
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه اشاعه نوآوري ها
مقاله منابع مرجع الکترونيکي
مقاله منابع مرجع
مقاله فرايند اشاعه نوآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي زهير
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع مرجع الکترونيکي از مهم ترين فناوري هايي به شمار مي آيد که در سال هاي اخير محيط کتابخانه ها را دستخوش تحولات مثبتي نموده است. با در نظر گرفتن منابع مذکور به عنوان يک نوآوري در محيط کتابخانه ها تحقيق حاضر به بررسي روند اشاعه منابع مرجع الکترونيکي رد محيط کتابخانه هاي دانشگاهي پرداخته است. براي اين منظور نظريه اشاعه نوآوري ها از جامعه شناس معروف اورت ام. راجرز به عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب گرديد.
اين تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است و جامعه پژوهش شامل کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
از آن جا که در نظريه راجرز اصل گروه بندي پذيرندگان يک نوآوري مورد تاکيد قرار گرفته است، در اين تحقيق نيز کتابخانه هاي پذيرنده منابع مرجع الکترونيکي بر اساس زمان پذيرش منابع مذکور به ترتيب به سه گروه کتابخانه هاي پيشرو، محافظه کار و کندپذير تقسيم شدند.
نتايج حاصل از تحليل داده هاي گردآوري شده نشان مي دهد که منحني پذيرش منابع مرجع الکترونيکي در طول زمان کاملا بهنجار بوده و برهمين اساس آهنگ پذيرش اين منابع در طول زمان به صورت S شکل در آمده است.
همچنين چهار مرحله آگاهي، ترغيب، تصميم و همنوايي که در نظريه راجرز براي فرايند اشاعه يک نوآوري تعريف شده اند، در ميان کتابخانه هاي پذيرنده تشخيص داده شد. نتايج نشان مي دهد که وضعيت گروه پيشرو در عبور از اين مراحل، متمايز از دو گروه ديگر، وضعيت مناسب تري بوده است. در ميان دو گروه محافظه کار و کندپذير نيز، محافظه کاران با اندکي تفاوت بهتر از کندپذيران عمل کرده اند.