مقاله بررسي رويش و توليد چوب گونه زربين (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل کاري منطقه کردکوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۰۷ تا ۶۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رويش و توليد چوب گونه زربين (Cupresuss sempervirens L. var. horizontalis) در جنگل کاري منطقه کردکوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زربين
مقاله رويش
مقاله کردکوي
مقاله جنگل کاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اردلان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رويش و توليد چوب توده دست کاشت زربين در سن ۲۲ سالگي در منطقه کردکوي، ۱۰۱ هکتار از جنگل كاري اين منطقه با فاصله كاشت ۲×۲ انتخاب شد. با توجه به خالص و همسال بودن توده، تعداد ۳۰ قطعه نمونه دو آري به روش منظم- تصادفي (سيستماتيک) انتخاب و در هر قطعه نمونه قطر برابرسينه تمامي درختان و ارتفاع درختان شاهد اندازه گيري شد. همچنين تعداد ۵۳ اصله درخت به منظور تهيه جدول حجم، بر اساس طبقات قطري در داخل قطعات نمونه قطع شدند. نتايج نشان داد که درصد زنده ماني ۷۲/۵۸% بوده است. مشخصه هاي کمي محاسبه شده عبارتند از: ميانگين قطر ۲/۱۵ سانتي متر، ميانگين ارتفاع ۰۲/۱۴ متر، سطح مقطع ۳۵/۲۴ مترمربع در هکتار، حجم سرپاي توده ۳۱/۱۵۷ سيلو در هکتار و ميانگين رويش حجمي ساليانه ۱۵/۷ سيلو در هکتار.
نتايج مطالعه نشان داد كه اين توده جنگل كاري زربين در مقايسه با توده-هاي ديگر جنگل كاري شده در داخل و خارج از كشور از وضعيت مناسب تري برخوردار مي باشد.