مقاله بررسي رويکردهاي جامعه شناختي در باب ماهيت معرفت علمي: از عقلاني سازي تا رويکرد فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سياست علم و فناوري از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رويکردهاي جامعه شناختي در باب ماهيت معرفت علمي: از عقلاني سازي تا رويکرد فرهنگي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله عقلاني سازي
مقاله رويکرد فرهنگي
مقاله جامعه شناسي معرفت علمي
مقاله ابزارهاي زباني علم
مقاله تحليل گفتمان
مقاله ذخيره کلامي تجربه گرايي وذخيره کلامي احتمالي
مقاله آدمک مصنوعي علم
مقاله جنبش فمينيسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ماهر زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مهم ترين رويکردهاي جامعه شناختي در باب ماهيت معرفت علمي را مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه شناسان قديم علم به ارايه يک رويکرد عقلاني درباره معرفت علمي پرداخته اند. بر اساس اين رويکرد عقلاني يا ديدگاه معيار، علم يک پديده عقلاني، همگاني، غيراجتماعي و بي تاثير از علايق اجتماعي و فرهنگي است. ديدگاه هاي جديد جامعه شناسي بر اساس يک نوع معرفت شناسي نسبي گرا (فرهنگ گرا)، معرفت علمي را داراي ماهيت فرهنگي و اجتماعي مي دانند. در نتيجه، استعاره معرفت علمي به مثابه «آيينه طبيعت و واقعيت» از ميان برداشته شد و بنابراين اساس ديدگاه معيار درباره علم زير سوال رفت. جامعه شناسان جديد علم با شعار «علم به مثابه فرهنگ» اظهار مي کنند که معرفت علمي همواره جزيي از فرهنگ بوده و در بيرون از فرهنگ نميتوان مقام و جايگاهي براي آن تصور کرد. به بيان ديگر علم به عنوان يک رويه اجتماعي احتمالي، پايه و مبناي مطمئني در واقعيت ندارد بلکه بايد آن را به عنوان يک فعاليت کاملا اجتماعي-فرهنگي شناخت که پيوند اساسي با ارزش ها و ايدئولوژي هاي اجتماعي دارد. صاحبنظران جامعه شناسي معرفت علمي و طرفداران جنبش هاي سياسي – اجتماعي منتقد علم (همچون فمينيست ها) از جمله مهم ترين نمايندگان رويکرد فرهنگي اند که به بيان ديدگاه ها و نظريات آنها مي پردازيم. در بخش پاياني مقاله رويکرد فرهنگي مورد نقد وبررسي قرار مي گيرد.