مقاله بررسي رويکرد انتقادي فيض کاشاني به «قيامت» در نظام فلسفي صدرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رويکرد انتقادي فيض کاشاني به «قيامت» در نظام فلسفي صدرايي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاصدرا
مقاله فيض کاشاني
مقاله قيامت
مقاله مراتب وجودي
مقاله عقل
مقاله شرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر نجمه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله قيامت و تحليل فلسفي آن در نظام صدرايي منطبق بر مراتب وجودي، در دستگاه انديشه شاگرد برجسته ملاصدرا، فيض کاشاني، مورد نقد و واکاوي مجدد قرار مي گيرد، طوري که تغيير نگرش فيض در مساله عقل که منجر به ارايه رويکردي معتدل از او در ارتباط عقل و شرع مي شود، تحول نظريه وي در مورد قيامت را در ادوار مختلف زندگاني اش به دنبال دارد و بررسي آثار متقدم او در جواني و آثار متاخرش در کهنسالي، سير تغيير رويکرد فيض در موضوع قيامت و مراتب آن را به وضوح نشان مي دهد، به طوري که از نگاهي وجود مدارانه و منطبق بر مراتب وجودي انسان تا رهيافتي زمانمند درباره «قيامت» تغيير مي کند.