مقاله بررسي رويکرد کلامي اشاعره و معتزله به چيستي کلام الهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رويکرد کلامي اشاعره و معتزله به چيستي کلام الهي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلام
مقاله فلسفه
مقاله صفات خدا
مقاله اشاعره و معتزله
مقاله حدوث و قدم قرآن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اسماعيلي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس يکي ازگزارش هاي تاريخي، ظهور دانش کلام با پرسش از کيفيت کلام الهي آغاز و اين دانش به اين نام، نامبردار گرديد. هنگامي که برخي از انديشمندان مسلمان بر حدوث کلام الهي و برخي بر قدمت آن اصرار ورزيدند، گروهي عنوان متکلم را بر ذات حق روا دانستد و گروهي که حقيقت کلام را ترکيب آواها و حروف و قطع و وصل آنها برشمرده اند، اطلاق اين وصف را بر خداوند سبحان جايز ندانستند، زيرا با پذيرش اين باور، لازم مي آمد که خداوند در معرض حوادث قرار گيرد و آثار ممکنات بر دامن کبريايش بنشيند.
اين مقاله بر آن است تا چگونگي تکلم الهي را مبتني بر دو ديدگاه کلامي اشاعره و معتزله بررسي و بازگو نمايد، سپس با اشارتي کوتاه به کلام برخي از اهل بيت -عليهم السلام- با بيان دو نکته که عالم کلام خداست و کلام خدا داراي مراتب است، به تبيين اين انديشه پرداخته است.