مقاله بررسي ريز بقاياي کوسه هاي (کوندريکتين) فامنين بالايي سازند جيرود، البرز مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۸۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ريز بقاياي کوسه هاي (کوندريکتين) فامنين بالايي سازند جيرود، البرز مرکزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله البرز مرکزي
مقاله کوندريکتين
مقاله سازند جيرود
مقاله فامنين
مقاله سرزمين گندوانا
مقاله کنودونت
مقاله Expansa zone

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان زياي ميکروسکوپي موجود در لايه هاي آهکي سازند جيرود در البرز مرکزي ، بقاياي ميکروسکوپي ارزشمندي از کوسه هاي غضروفي (کوندريکتين) يافت شده است. اين قطعه ها شامل دندان ها، اندام تنفسي و فلس ها است که در اين بررسي مطالعه شده است. در اين مطالعه گونه ها و جنس هايي از خانواده هاي Phoebodontidae، Protacrodontoidae، Hybodontoidae و Ctenacathoidae شناسايي شده است. سازند جيرود تناوبي از رخساره هاي آواري و کربناتي همراه با يک يا دو واحد بازالتي است که در البرز مرکزي گسترش وسيعي دارد. سن اين سازند دونين بالايي/کربنيفر زيرين گزارش شده است و نام آن از برش الگوي آن در دهکده جيرود در شمال تهران گرفته شده است. نهشته هاي دونين بالايي/کربنيفر زيرين در سراسر البرز و ايران مرکزي گسترش دارد. مطالعه کوندريکتين هاي دونين بالايي در نواحي خاور ايران و ايران مرکزي و مشابهت کوندريکتين هاي اين نواحي و سازند جيرود، ارتباط حوضه اي اين نواحي را در دونين بالايي تاييد مي کند. همچنين تطابق کوندريکتين هاي فامنين خاور ايران و ايران مرکزي با زياي مشابه در مراکش و الجزاير ارتباط حوضه اي اين سرزمين ها در اين زمان را تاييد مي کند. مطالعات جغرافياي ديرين حاکي از آن است که اين سرزمين ها در نواحي کم ژرفاي شمال گندوانا قرار داشته اند. همراهي اين زيا با فسيل کنودونت شاخص فامنين بالايي (Expansa zone)، تعلق اين رسوبات را به اين زمان تاييد مي کند.