مقاله بررسي ريسک فاکتور هاي سرطان پستان با استفاده از تحليل مدل هاي درختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۶۰ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ريسک فاکتور هاي سرطان پستان با استفاده از تحليل مدل هاي درختي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقسيم بندي بازگشتي داده ها
مقاله سرطان پستان
مقاله مدل رده بندي و رگرسيون درختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي امل
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانيان نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در بسياري از تحقيقات پزشکي هدف تعيين ريسک فاکتورهاي بيماري مورد نظر با توجه به اثرات متقابل آن ها و رده بندي بيماران بر اساس اين ريسک فاکتورها است. براي اين منظور از مدل هاي رگرسيون، تحليل مميزي و رده بندي استفاده مي شود، حال آن که بررسي پيش فرض ها براي اين مدل ها در داده هاي پزشکي اغلب بسيار مشکل خواهد بود. لذا بايد از روش هاي جايگزين استفاده نمود. هدف از اين مقاله ارايه روش رده بندي درختي براي بررسي ريسک فاکتورهاي سرطان پستان است. اين روش در سال ۱۹۸۴ توسط بريمن و همکاران تحت عنوان تحليل رده بندي و رگرسيون درختي عموميت يافت.
روش تحقيق: در اين مطالعه از داده هاي يک مطالعه موردي شاهدي استفاده شده است، که در آن گروه مورد شامل ۳۱۲ خانم مبتلا به سرطان پستان زير ۴۰ سال با تشخيص قطعي بر مبناي آسيب شناسي و گروه شاهد شامل ۳۱۲ خانم زير ۴۰ سال مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني تهران به علت بيماري غيرنئوپلاستيک و غيرهورموني بودند. اين داده ها با استفاده از مدل هاي رده بندي درختي و با استفاده از نرم افزار CART تحليل شدند.
يافته ها: نتايج حاصل نشان داد که متغيرهايي مانند سابقه خانوادگي سرطان پستان، سابقه خانوادگي سرطان تخمدان، سابقه بيماري خوش خيم پستان، سن منارک، وضعيت قاعدگي، عدم فعاليت فيزيکي، قرار گرفتن در معرض حوادث استرس زا، عواملي موثر در ابتلا به سرطان هستند.
نتيجه گيري: تعيين ريسک فاکتورها در سرطان پستان اهميت ويژه اي دارد. روش هاي رده بندي درختي به دليل عدم نياز به برقراري پيش فرض هاي سخت، ابزاري قدرتمند براي بررسي ريسک فاکتورهاست. همچنين به دليل شهودي بودن مدل هاي درختي تفسير داده ها براي محققين ساده تر مي باشد.