مقاله بررسي ريشه و ماده افعال در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ادب پژوهي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ريشه و ماده افعال در گويشهاي تاتي، تالشي و گيلکي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريشه
مقاله ماده مضارع
مقاله ماده ماضي
مقاله تاتي
مقاله تالشي
مقاله گيلکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايتي كيشه خاله محرم
جناب آقای / سرکار خانم: سبزعلي پور جهاندوست

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ريشه و ماده افعال از مهمترين و اساسيترين قسمتهاي هر زبان است. ريشه جزءِ بنيادي واژه است که ميان لغتهاي تشکيل دهنده يک خانوداه لغوي مشترک است و معناي اصلي آن لغتها را در بردارد و ماده از افزودن جزیي به ريشه ساخته ميشود. با استخراج ريشه ها ميتوان بسياري از مبهمات زبانهاي ايراني را در حوزه معنايي و دستوري گشود. ماده هاي فعلي، اساس ساخت فعلها را در گويشهاي مختلف تشکيل ميدهند و غالبا از تعدادي ريشه محدود مشتق شده اند. گويشهاي تاتي، تالشي و گيلکي از گروه زبانهاي ايراني شمال غربي اند که در حاشيه درياي خزر رايج اند. در اين گويشها بسياري از عناصر زبانهاي ايراني دوره باستان و ميانه حفظ شده است. در اين مقاله ابتدا به ريشه و ماده هاي فعلي و چگونگي ساخت آنها در گويشهاي مزبور ميپردازيم، سپس وجوه تشابه و تفاوت آنها را در اين حوزه با يکديگر بررسي ميکنيم.