مقاله بررسي زمان فعل فارسي در بوف کور و سووشون بر اساس نظريه زمان هارالد واينريش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۵۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي زمان فعل فارسي در بوف کور و سووشون بر اساس نظريه زمان هارالد واينريش
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واينريش
مقاله زمان افعال
مقاله نقل
مقاله بحث
مقاله چشم انداز بيان
مقاله برجسته سازي
مقاله بوف کور
مقاله سووشون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجودي فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: زيرراهي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربرد نظريه زمان هارالد واينريش در دو متن داستاني فارسي بوف كور و سووشون نشان مي دهد تقسيم بندي متون بر اساس زمان هاي فعلي به دو دسته نقل و بحث توسط واينريش در داستان فارسي نيز قابل تشخيص است. زمان هاي نقلي، حال و آينده بخش هايي از متن را مي سازند كه بيشتر جنبه بحث و گفت وگو دارند. از سوي ديگر زمان هاي گذشته ساده، گذشته استمراري و گذشته دور (بعيد) بيشتر بخش نقلي و حكايتي متن ها را تشكيل مي دهند. ديگر اينكه هر دسته حال، آينده و گذشته خاص خود را داراست. در نظام بحث، زمان نقلي نقش پس نگري، حال نقطه صفر و آينده نقش پيش نگري دارد. در نظام نقل، گذشته دور نقش پس نگري دارد و گذشته ساده و استمراري هر دو نقطه صفر هستند. در زبان فارسي زماني كه نقش پيش نگري را در اين نظام داشته باشد، وجود ندارد.
سرانجام اينکه در نظام نقل، دو زمان گذشته ساده و استمراري عملكردي در جهت برجسته سازي دارند. قسمت هايي كه با گذشته استمراري مي آيند در پس زمينه و نقاط دور صحنه قرار مي گيرند؛ درحالي كه مورد اصلي حكايت كه با گذشته ساده مي آيد در جلو صحنه قرار دارد.