مقاله بررسي زمان مقياس مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي از طريق تبديل موجك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي زمان مقياس مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي از طريق تبديل موجك
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجک
مقاله زمان مقياس
مقاله تحليل چندنمايشي
مقاله بتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي بيدگلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبده تبريزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شاپور
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شهاب الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي امكان توصيف بهتر هم تغييري بازده بازار و بازده سهام شركت هاي فعال در بورس هاي ايران و هفت كشور دنيا و پرداختن به مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي با استفاده از رويكرد تبديل موجك پرداخته است. در اين راستا داده هاي مربوط به شاخصهاي بورس هاي اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ كنگ، بوينس آيرس، مكزيكوسيتي، وين، لندن، نيويورك، نزدك، و شاخص هاي بين الملل نيويورك، شاخص S&P100 و شاخص S&P500  و مولفه هاي آنها استخراج شده و جزييات آنها توسط سطوح مختلف موجك هاي هار، دابشيز، سيملت و كوايفلتز استخراج گرديده و بتاها و معناداري بتاها استخراج گرديد نتايج نشان مي دهد كه بتاهاي استخراج شده با استفاده از موجك نسبت به حالت به طور معناداري بيشتر است از طرفي كارايي كابرد توابع مختلف تبديل موجك يكسان است. ولي سطوح بالاتر كه مبين زمان مقياس هاي طولاني تر هستند معنادارتر و كارآتر مي باشند. كارايي كاربرد زمان مقياس هاي مختلف براي شاخص هاي مختلف يكسان نيست و بازارهاي مختلف در زمان مقياسهاي متفاوتي بهتري كارايي را ارايه مي دهند.