مقاله بررسي زهکش هاي عرضي (آبروها و آبگذرها) در جاده هاي جنگلي سري يک مکارود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي زهکش هاي عرضي (آبروها و آبگذرها) در جاده هاي جنگلي سري يک مکارود
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبرو
مقاله جاده جنگلي
مقاله زهکشي
مقاله روش استدلالي
مقاله رواناب
مقاله دوره بازگشت
مقاله دبي حداکثر سيلابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدايي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوي سياهكل محله مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: پيام حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش جنگل به عنوان يک اصل در توسعه پايدار زماني اتفاق خواهد افتاد که، توجه همه جانبه اي نسبت به اکوسيستم جنگل داشته باشيم، از جمله اين مهم وجود جاده هاي جنگلي با تراکم مناسب است. عوامل مختلفي در تخريب جاده هاي جنگلي دخالت دارند که مهمترين آنها، رواناب هاي توليد شده بر اثر بارندگي مي باشد که مستقيما سطح جاده هاي جنگلي را تهديد مي نمايد. در اين تحقيق که با هدف بررسي زهکشهاي عرضي در محدوده ۵۰ کيلومتر از جاده هاي جنگلي موجود در سري ۱ طرح جنگلداري مکارود از حوزه آبخيز ۳۶ کاظم رود با وسعت ۲۷۳۲ هکتار صورت گرفت، با استفاده از نقشه هاي توپوگرافيک با مقياس ۱:۲۵۰۰۰، نرم افزارهايHYFA ، EXCEL،  ARC GIS 9.2و دستگاه  GPSبا کنترل ميداني وضعيت زهکش هاي موجود (آبرو و آبگذرها) بررسي و سپس نسبت به تعيين حداکثر دبي سيلابي حادث شده به روش استدلالي با دوره بازگشت هاي مختلف ۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ساله با در نظر گرفتن شدت بارندگي، ضريب رواناب منطقه، زمان تمرکز، مساحت، طول آبراهه و دامنه، شرايط توپوگرافيک، هيدرولوژيک و پوشش گياهي منطقه در هر يک از زيرحوزه ها اقدام شد. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که از مجموع ۹۰ زير حوزه در ۵ مسير مختلف جاده جنگلي ۱۲۰ نقطه شکستگي شيب جاده (خط القعر) وجود دارد که فقط در ۷۰ مورد از آنها آبرو و آبگذر با فاصله ميانگين ۴۰۰ تا ۶۵۰ متر از هم احداث شده که عمل زهکشي رواناب هاي حادث شده را انجام مي دهند. همچنين از مجموع ۷۰ آبرو احداث شده در اين مسيرها حدودا ۹۰ درصد توانايي عبور دبي سيلابي با دوره بازگشت فقط ۲ ساله، ۷۰ درصد دبي ۵ ساله، ۵۰ درصد دبي ۱۰۰ ساله، ۳۵ درصد دبي ۲۵ و ۵۰ ساله و کمتر از ۳۰ درصد دبي ۱۰۰ ساله را دارند.