مقاله بررسي زون هاي سنگ منشا در ميدان دارخوين با استفاده از داده هاي پتروفيزيك و آناليز راك اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي زون هاي سنگ منشا در ميدان دارخوين با استفاده از داده هاي پتروفيزيك و آناليز راك اول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زون هاي سنگ منشا
مقاله ميدان دارخوين
مقاله لاگ پرتو گاما
مقاله لاگ صوتي
مقاله آناليز راك اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينل زاده ولي ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان ولي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ منشا يكي از عناصر اصلي سيستم هيدروكربوري است. از اين رو جهت شناخت يك سيستم هيدروكربوري در يك منطقه لازم است نخست سنگ منشا و ويژگي هاي آن بررسي گردد. در اين مطالعه سنگ هاي منشا ميدان دارخوين واقع در دشت آبادان مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از داده هاي لاگ گاما و لاگ صوتي استفاده شده و بر اساس آن زون هاي سنگ منشا احتمالي در سازندهاي پابده، كژدمي، گرو، گوتنيا، نجمه، سرگلو و نيريز تفكيك گرديده است. سپس از اين زون ها نمونه هايي جهت آناليز راك اول انتخاب و مقدار ماده آلي كل نمونه ها مشخص شده است. بر اساس آناليز راك اول در بين زون هاي معرفي شده، زون هاي سازندهاي گرو و سرگلو از لحاظ مقدار ماه آلي در حد عالي تا خيلي خوب قرار داشته و از لحاظ قدرت نفت زايي در حد خوب تا متوسط مي باشند. همچنين اين زون ها ضخامت بيشتري در مقايسه با زون هاي ديگر دارند. نمونه هاي سازند كژدمي از لحاظ مقدار ماه آلي كل در محدوده خيلي خوب تا خوب قرار داشته و از لحاظ توان نفت زايي، بعضي از نمونه ها در محدوده سنگ منشا خوب و متوسط قرار مي گيرند. نمونه هاي سازند هاي پابده، سروك و سورگاه از ل حاظ مقدار ماده آلي فقير و توان نفت زايي آنها پايين است. بر اساس اين مطالعه زون هاي از سازندهاي سرگلو و گرو، زون هاي سنگ منشا اصلي و زون هايي از سازندهاي كژدمي و نيريز را ميتوان به عنوان زون هاي فرعي سنگ منشا ميدان دارخوين نظر گرفت.