مقاله بررسي زيبايي شناخت عنصر مکان در داستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي زيبايي شناخت عنصر مکان در داستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر داستان
مقاله مکان روايي
مقاله زيبايي شناسي
مقاله نقد داستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«مکان» يکي از عناصر اصلي تشکيل دهنده ساختار هر داستان کوتاه و بلند است که به گونه اي در آن خودنمايي مي کند. نقد هر داستان بدون در نظر گرفتن اين عنصر اساسي، بي ارزش و ناقص خواهد بود. مطالعه عنصر مکان در ابداعات داستاني در عرصه نقد ادبي ما بسيار نادر و اندک بوده است و منبع قابل ذکري به زبان فارسي در اين زمينه يافت نمي شود، بنابراين در اين مقاله کوشش شده است که مقدمه اي نظري براي مطالعه عنصر مکان ارایه شود و در اين راه عمدتا از منابع غير فارسي استفاده شده است.
هدف نهايي اين تلاش، اين است که انگيزه اي براي مطالعه عنصر مکان و کمکي در جهت بررسيهاي زيبايي شناختي بيشتردر مورد آن باشد. بدين سبب اين مقاله کاملا مختصر و عاري از مثالهاي تطبيقي است تا مخاطبان و علاقه مندان عرصه رمان، بتوانند آن را مبنايي براي مطالعات خود در اين عرصه قرار دهند.