مقاله بررسي زيبايي شناسي سفالينه هاي کاشان دوره ايلخاني بر اساس آراي آن شبرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي زيبايي شناسي سفالينه هاي کاشان دوره ايلخاني بر اساس آراي آن شبرد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفال
مقاله کاشان
مقاله دوره ايلخاني
مقاله زيبايي شناسي
مقاله بازنمود
مقاله فرانمود
مقاله فرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چيت سازيان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت ميرقديم سيده نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فن و هنر سفالگري کاشان سابقه ديرينه دارد. در طي اين سابقه طولاني ويژگيهاي مشخصي را در آن مي توان مشاهده نمود که از جهات مختلف شايسته تحقيق و مطالعه است. اين فن و هنر در دوره هاي مختلف تحول و تکامل يافته است. اين تحول و تکامل در دوره اسلامي بسيار چشمگير بوده و در مقايسه با دوره هاي قبل داراي اهميت بسياري مي باشد. از جمله دوره هايي که سفال کاشان داراي درخشش و اهميت بوده دوره ايلخاني مغول مي باشد. توليد ظروف لعابي در کنار ترکيب بندي عناصر چيني و اسلامي و حل شدن آن در عناصر ايراني، هنر اين دوران را داراي ويژگي خاصي کرده است.
در اين مقاله با توجه به پژوهش کتابخانه اي و اسنادي به بررسي زيبايي شناسي آثار سفالي دوره ايلخاني کاشان بر اساس آراي آن شبرد با تاکيد بر برجستگي هاي هنري همچون بازنمود، فرانمود و فرم پرداخته شده است.