مقاله بررسي زيبايي شناسي و تاثير آن در تربيت اخلاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي زيبايي شناسي و تاثير آن در تربيت اخلاقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پور حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تربيت اخلاقي از کارکردهاي مهم نظام آموزشي و از موضوعات پرچالشي است که از سوي متفکران همواره مهم بوده است و از آنجا که ديدگاه هاي فلسفي يکي از مباني نظريه هاي تربيتي را تشکيل مي دهد، ارزش شناسي داراي دو شاخه اخلاق و زيباي شناسي است در اين مقاله به بحث و بررسي اراده خير که يکي از بخش هاي اخلاق فلسفه کانت است پرداخته شده است. همچنين به تاثير اراده خير در تربيت به طور عام و تربيت اخلاقي به خصوص پرداخته شده است. کانت که از فيلسوفان بزرگ اخلاق است در زمينه اخلاق صاحب ديدگاه ويژه اي است.
از نظر کانت ارزش ها از سنخ مفاهيم حقيقي هستند، يعني ارزش ها مانند امور و پديده هاي ديگر وجود واقعي دارند و هر کسي به راحتي مي تواند آن ها را درک کند. اراده خير نيز به عنوان ارزش نقش مهمي در سلامت رواني, امنيت و تربيت اخلاقي متربي دارد. از ديدگاه کانت در صورت پذيرش اراده خير به عنوان يک ارزش، انسان به صرف انسان بودن و فارغ ازعوامل اجتماعي , اقتصادي، طبقاتي، از کرامت و احترام ذاتي برخوردار است.
در اين بين ارزش شناسي به عنوان يکي از مباني فلسفي در کنار ديگر مباني چون هستي شناسي و معرفت شناسي نقشي بس مهم و اساسي را در تربيت اخلاقي ايفا مي کند؛ که در صورت تزلزل هر کدام از اين مباني و پايه ها ممکن است تربيت اخلاقي نتواند چنان که بايد و شايد موثر افتد و مربي نتواند رسالت اخلاقي خود را به خوبي انجام دهد. به دليل اهميت موضوع ما نيز در پژوهش حاضر سعي کرديم ارزش شناسي و تاثير آن بر تربيت اخلاقي از ديدگاه کانت را مورد بحث قرار دهيم.