مقاله بررسي زيستي دوزيستان رود خانه بالخلو استان اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي زيستي دوزيستان رود خانه بالخلو استان اردبيل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي زيستي
مقاله دوزيستان
مقاله رودخانه بالخلو
مقاله استان اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آلوچه رامين
جناب آقای / سرکار خانم: كمي حاجي قلي
جناب آقای / سرکار خانم: شجيعي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: داداشي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي زيستي دوزيستان رودخانه بالخلو در استان اردبيل مي باشد که از فروردين تا اسفند ماه ۱۳۸۸ از رودخانه و حاشيه آن تعداد زيادي نمونه دوزيست جمع آوري و شناسايي گرديد که همه آنها از دوزيستان راسته بي دم و شامل چهارگونه: قورباغه مردابي معمولي و قورباغه راه راه، از خانواده Ranidae و وزغ سبز متعلق به خانواده  Bufonidaeو نيز يک نمونه از قورباغه درختي متعلق به خانواده Hylidae است که براي اولين بار از اين منطقه صيد مي شود.
در اين تحقيق ۴۰ نمونه بالغ مورد مطالعات زيستي و اکولوژيکي از لحاظ ريخت شناسي، و رفتار قرار گرفتند همچنين از کليدهاي شناسايي معتبر استفاده شد که حاصل آن ارايه کليه خلاصه شده اي براي گونه هاي اين منطقه همراه با نقشه پراکندگي و نمودار فراواني نمونه ها مي باشد.
مهمترين عامل تشخيص بين گونه قورباغه ها و وزغ ها وجود غده پاروتوئيد در طرفين سر وزغ مي باشد و همچنين در همه اين گونه ها اجسام پنبه اي کف دست و نيز اندام تشديد صدا در نرها وجود دارد.
تغذيه آنها از بي مهرگان و حشرات مختلف است %۶۴ نمونه هاي جمع آوري شده قورباغه مردابي و %۱۸ قورباغه مردابي راه راه و %۱۵ وزغ سبز و %۳ قورباغه درختي مي باشد.