مقاله بررسي زيستگاه و خصوصيات زيست سنجي لاک پشت گونه نوک عقابي Eretmochelys imbricate در تالابهاي ساحلي خليج فارس، جزيره نخيلو استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي زيستگاه و خصوصيات زيست سنجي لاک پشت گونه نوک عقابي Eretmochelys imbricate در تالابهاي ساحلي خليج فارس، جزيره نخيلو استان بوشهر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جزيره نخيلو
مقاله خصوصيات زيست سنجي
مقاله لاک پشت نوک عقابي
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نقاش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آل خورشيد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: چوي رانا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در طول يک دوره تخم گذاري لاک پشت دريايي نوک عقابيEretmochelys imbricata ا از اوايل اسفند‌ ماه ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۶ در جزيره نخيلو واقع در استان بوشهر صورت گرفت. تعداد ۴۲ قطعه لاک پشت نوک عقابي پس از عمليات تگ زني کليه صفات زيست سنجي آنها از قبيل طول و عرض مستقيم لاک پشتي، طول لاک شکمي، طول دم و همچنين صفات توليد مثلي از جمله تعداد کل تخم ها، تعداد تخم هاي نرمال و غير نرمال، وزن و قطر تخم ها اندازه گيري شد. در طي بررسي مشخص گرديد تنها ۴۹% از لاک پشتان بيومتري شده اقدام به تخم ريزي نمودند. آناليز دانه بندي در نقاط مختلف تخم‌گذاري و موفقيت آشيانه سازي نشان داد که سواحل داراي بافت خاک با دانه بندي بين ۲ تا ۶۳% ميلي متر (از نوع صدفي، شني و ماسه اي) بودند. ميانگين وزن و طول مستقيم لاک پشت ها ۴۹٫۴۵ کيلوگرم و ۶۵٫۱۲ سانتي متر بوده که در مقايسه با لاک پشتان مشاهده شده در ساير نقاط جهان از وزن و طول کمتري برخوردار بودند. متوسط کل تخم ها، ۹۲ عدد و متوسط قطر و وزن تخم ها ۳۷٫۱۸ ميلي متر و ۳۰٫۴۵ گرم محاسبه گرديد که مشابه گونه موجود در کشور هاي حاشيه خليج فارس بوده ، ولي در مقايسه با گونه مشابه در ساير نقاط جهان بسيار کوچکتر بودند. در خاتمه چنين استنباط مي گرديد که لاک پشتان گونه نوک عقابي که در اين جزيره تخم گذاري مي نمايند مشابه لاک پشتان موجود در کشور هاي عربي حاشيه خليج فارس بوده ولي از نظر اندازه تخم ها و سايز جوجه لاک پشتان خارج شده از تخم آنها، بزرگتر بوده كه اين خود باعث افزايش نرخ بقا در جوجه لاک پشتان اين گونه در جزيره نخيلو و ديگر جزاير (نظير ام الگرم، تهمادون، خاركو و فارسي) عاري از سکنه استان بوشهر مي گردد.