مقاله بررسي زيست سازگاري نانو داربست زيست تخريب پذير بتا تري کلسيم فسفات/ پلي اتيلن (&#946-TCP/PE) با سلول هاي استئوبلاست انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نانو مواد (تحقيقات مواد نانو كامپوزيتي) از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي زيست سازگاري نانو داربست زيست تخريب پذير بتا تري کلسيم فسفات/ پلي اتيلن (&#946-TCP/PE) با سلول هاي استئوبلاست انسان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله &#946-TCP/PE
مقاله زيست سازگاري
مقاله نانوکامپوريت هاي پليمري
مقاله استئوبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شكرگزار محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: بنكدار شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهندسي بافت در زمينه استخوان و غضروف اين امکان را فراهم مي آورد که بتوان ناهنجاري هاي مختلف بافتي را به روش پيوند  Autologousدرمان نمود. در تحقيق حاضر، براي ساخت نانو داربست b-TCP/PE از پودر مخصوص b-TCP استفاده شد که بعد از حرارت دادن آن اقدام به خنک نمودن تدريجي نموده و در نهايت با پلي اتيلن ترکيب کرده تا نانو داربست فوق تهيه گردد. بعد از تهيه نانو داربست، سلول هاي استئوبلاست جدا شده از استخوان فک انسان را در مجاورت عصاره تهيه شده نانو داربست قرار داده و بعد از آن با استفاده از آزمون  MTTاقدام به بررسي زيست سازگاري نانو داربست فوق پرداخته شد. يافته هاي اين مطالعه نشان داد نانو داربست مورد نظر باعث افزايش زيست سازگاري سلول هاي استئوبلاست شده است. با توجه به نتايج به دست آمده در اين مطالعه مي توان بعد از تاييد آزمون هاي In vivo، اقدام به ترميم بافت هاي آسيب ديده با استفاده از نانو داربست ذکر شده نمود.