مقاله بررسي ساختارهاي مختلف تشبيه در مثنوي معنوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختارهاي مختلف تشبيه در مثنوي معنوي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشبيه
مقاله ساختار
مقاله سبك
مقاله مثنوي
مقاله مولانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي تشبيه و طبقه بندي انواع ساختار آن در مثنوي مولانا ميپردازد. تشبيه علاوه بر اينكه از موضوعات محوري و مهم حوزه علم بلاغت و بيان محسوب ميشود، بررسي و تحليل ساختار متنوع و متعدد و عناصر تشكيل دهنده آنچه از نظر شكل و چه از جهت محتوا ميتواند مبين و معرف سبك و زبان خاص يك شاعر باشد. از اينرو، از جنبه سبك شناختي نيز از اهميت بسيار برخوردار است.
از آنجا كه سبك بكار رفته در مثنوي مولانا سبك تعليمي (didactic) است، از ابزار تشبيه و تمثيل در آموزش و انتقال مفاهيم و پيامهاي مختلف شاعر به مخاطب بسيار استفاده شده است.
نكته مهم ديگر آنكه مقايسه بسامد اشكال مختلف تشبيه در مثنوي، نشان دهنده آن است كه مولانا بيشتر از چه ساختارها و عناصري در سبك تعليمي براي اداي مقاصد خويش سود جسته است.