مقاله بررسي ساختار اسطوره اي در داستان سام نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار اسطوره اي در داستان سام نامه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سام نامه
مقاله اسطوره
مقاله انسان
مقاله خدا،ايزد بانو
مقاله نيروهاي متافيزيکي
مقاله ديو و اژدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واردي زرين تاج
جناب آقای / سرکار خانم: نظري اصطهباناتي حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از داستان هاي کهن حماسي و عاميانه زير بناهايي اساطيري دارند. شخصيت ها، موجودات و حوادث اين گونه داستان ها غالبا در لايه اي اساطيري پيچيده شده اند، چنان که گاهي تميز واقعيت از افسانه دشوار مي نمايد.
سام نامه منظومه اي نيمه حماسي، نيمه غنايي است که داستان سفر سام را براي يافتن معشوقش بيان مي کند. اين منظومه که شامل تعداد زيادي داستان هاي تو در توي کوتاه است، از برخي جهات داراي الگوها اساطيري است. ريشه برخي از اين الگوها را در اسطوره هاي ايراني، بخصوص در اوستا و شاهنامه مي توان يافت و ردپاي بعضي ديگر را در اساطير ملل غير ايراني مي توان جستجو کرد. سام، قهرمان سام نامه قابل قياس با انسان خدايان اسطوره هاي غير ايراني و پهلوانان اسطوره اي ايراني است. همچنين شخصيت هاي زن سام نامه داراي وجوه تشابه فراواني با ايزدبانوان اسطوره اي است. آنچه در اين پژوهش کوتاه مورد نظر است، يافتن بن مايه هاي اساطيري در برخي از حوادث پيش روي سام و مقايسه قهرمان و برخي شخصيت هاي اين منظومه با الگوهاي اساطيري است.