مقاله بررسي ساختار بازار و نظام بازاريابي گل و گياهان زينتي در ايران مطالعه موردي؛ بازار گل رز شاخه بريده در اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار بازار و نظام بازاريابي گل و گياهان زينتي در ايران مطالعه موردي؛ بازار گل رز شاخه بريده در اصفهان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله بازاريابي
مقاله ساختار بازار
مقاله گل رز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكويي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد گل و گياهان زينتي در ايران، در عين حال كه توام با مزيتهاي قابل توجهي مي باشد، چالشها و نارسايي هايي را نيز در ساختار بازار و بازاريابي اين محصولات در بر دارد. در اين مطالعه، به بررسي مسيرهاي مختلف بازاررساني گل و گياهان زينتي در وضعيت ساختار بازار موجود بر اساس معيارهاي اقتصادي بازاريابي و ويژگيهاي ساختار بازار، پرداخته شده است. گل رز شاخه بريده و استان اصفهان، به ترتيب، به عنوان محصول و منطقه نمونه توليد انتخاب شد. نتايج نشان داد كه سهم توليدكننده از قيمت فروش به مصرف كننده و راندمان بازاريابي پايين باشد. در عين حال در اين نظام، به دليل وجود ضايعات بالا، كارايي فني پايين است. ولي، كارايي قيمتي به دليل بالا بودن قيمت خرده فروشي نسبت به قيمت سر مزرعه، بالا و در نتيجه كارايي كل نيز بالا مي باشد. بنابراين، سهم ساير عوامل بازاريابي از اين نسبت بالا بيشتر از توليدكننده است. بررسي ساختار اين بازار نشان مي دهد كه كالاها غير همگن بوده و شرايط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتميت است. بر اين اساس، نظام بازار رساني گل و گياه در ايران ناكارا و ساختار بازار، يك ساختار غير رقابتي است. اين شرايط غير رقابتي كه باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امكان برنامه ريزي توليد براي توليدكنندگان را ميسر نمي سازد و به دليل وجود مازاد عرضه يا تقاضا، نوسانات قيمت گل در سطح عمده فروشي زياد است. اين در حالي است كه قيمت خرده فروشي نوسانات كمتري داشته و كاهش قيمت بازار در بسياري از زمانها به مصرف كننده منتقل نمي شود. بنابراين، توليد كننده كمترين و مصرف كننده بيشترين قيمت ممكن را، به ترتيب دريافت و پرداخت، مي نمايند. در اين خصوص اصلاح ساختار بازار گل در ايران پيشنهاد گرديد.