مقاله بررسي ساختار تشريحي اندام هاي زايشي و تکوين گل در گياه کور .Capparis spinosa L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار تشريحي اندام هاي زايشي و تکوين گل در گياه کور .Capparis spinosa L
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کور
مقاله مريستم زايشي
مقاله دانه گرده
مقاله SEM
مقاله پريمورديوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اربابيان صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مرندي سايه
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کور (کبر) يکي از گياهاني است که داراي خواص دارويي، خوراکي وکاربرد زينتي مي باشد. در طب سنتي ايران اين گياه استفاده مي شود.
هدف: با توجه به اهميت گياهان دارويي و عدم دسترسي دقيق به ساختار تشريحي اندام هاي زايشي و مراحل تکوين گل گياه کورCapparis spinosa ، در اين پژوهش ساختار تشريحي اندام هاي زايشي در با استفاده از روش هاي متداول سلول – بافت شناختي و به کارگيري ميکروسکوپ نوري بررسي شد. ساختار دانه گرده با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني نگاره (SEM) مطالعه شد.
نتايج: از تمايز بخش هاي جانبي مريستم هاگزاي پريمورديوم پرچمي و از بخش هاي عمقي و مياني آن پريمورديوم برچه اي تشکيل مي شود. برگه پاي گل و کاسبرگ از فعاليت باقيمانده حلقه بنيادي ايجاد مي شوند. تخمک خميده است و دانه هاي گرده سه ناحيه شيار رويشي دارند و طول آنها حدود ۲۱ تا ۲۳ ميکرون مي باشد آراستار اگزين از نوع صاف يا دانه دار است.
نتيجه گيري: مطالعه مريستم رويشي و زايشي و مراحل تکوين گل و بررسي ساختار تشريحي در اندام هاي اين گياه از نتايج مهم اين پژوهش مي باشد.