مقاله بررسي ساختار تشريحي و ويژگيهاي تکويني گونه هاي جنس .Nigella L از تيره Ranunculaceae در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار تشريحي و ويژگيهاي تکويني گونه هاي جنس .Nigella L از تيره Ranunculaceae در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي تشريحي
مقاله تاکسونومي
مقاله ايران
مقاله Nigella
مقاله Ranunculaceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر، ساختار تشريحي ۶ گونه از جنس Nigella L. بررسي و مقايسه شدند. در منابع موجود، ويژگي هاي ريخت شناسي جداگر، که براي تفکيک آرايه هاي اين جنس به کار رفته اند، کارآمد نيستند و شناسايي را تا حد زيادي دشوار و تا حدودي ناممکن مي سازد. از اين رو، از روش هاي ديگري مانند استفاده از صفات تشريحي، براي کمک به شناسايي و تعيين جايگاه دقيق آرايه ها در اين جنس استفاده شده است. به اين منظور، ساختار تشريحي برگ ساقه اي، ساقه و ميوه در گونه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. ويژگي هاي تشريحي، به ويژه شکل ظاهري در اندام هاي فوق، شکل پهنک و ساختار رگبرگ مياني و ميانبرگ و تشريح ساقه و ميوه از مهم ترين ويژگي هاي تفکيک کننده در گونه ها به شمار ميروند. بررسي تشريح مقايسه اي گونه هاي اين جنس براي اولين بار در ايران انجام گرفته است و نتايج زير بدست آمد:
۱- تفکيک گونه هاي N. arvensis وN. sativa
2- اثبات جدايي N. integrifolia از جنس Nigella و انتقال آن به جنس جداگانه