مقاله بررسي ساختار توده هاي جنگلي مانگرو در رويشگاه سيريک در استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار توده هاي جنگلي مانگرو در رويشگاه سيريک در استان هرمزگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل مانگرو
مقاله ساختار رويشگاه
مقاله درختان چندل
مقاله درختان حرا
مقاله توده آميخته
مقاله توده خالص
مقاله رويشگاه سيريک
مقاله استان هرمزگان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانه كار افشين
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كامراني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويشگاه سيريك از منحصربه فردترين جامعه هاي مانگرو در كشور و در استان هرمزگان است كه توده هاي چندل در كنار اجتماعات حرا جنگلي آميخته را پديد آورده اند و علاوه بر ساختار جنگلي متفاوت، جلوه هاي زيستي متمايزي از ديگر رويشگاه هاي مانگرو كشور در اين منطقه وجود دارد. در اين بررسي با بهره گيري از تصاوير ماهواره اي IRS و کنترل ميداني رويشگاه، پراکنش، نوع ساختار و ترکيب آن مشخص شد. در نمونه برداري براي بررسي ساختار رويشگاه از روش خط مرجع منظم و خط قطعه، که در آن ۳۷ قطعه نمونه دايره اي شکل با مساحت ۲۸٫۶ متر مربع در خطوط نمونه که به طور ميانگين ۱۰۰ متر طول داشتند برداشت شد. در هر قطعه نمونه مشخصه هاي رويشي توده شامل، ارتفاع، ارتفاع تاج، دو قطر عمود بر هم تاج درختان، شمار نهال هاي مستقر در عرصه به جداسازي گونه، تراکم و درصد تاج پوشش در سه توده خالص حرا، خالص چندل و توده هاي آميخته حرا و چندل اندازه گيري شد. بررسي همگني ساختار جنگل با بهره گيري از آزمون تجزيه واريانس نشان داد در سطح سه توده مورد بررسي ساختاري ناهمسال و نامنظم وجود دارد. ميانگين شمار نهال در توده هاي مورد اندازه گيري نشان داد ميزان زادآوري در توده چندل بسيار بيشتر از توده حرا است، بررسي اين موضوع در توده هاي آميخته نشان مي دهد با توجه به پايين بودن ميزان تراکم، ارتفاع و ديرزيستي بالاي درختان حرا، توان زادآوري و تجديد حيات آنها رو به کاهش است و اين روند بيانگر توان رقابت بالاي درختان چندل است که عرصه را براي کنار زدن درختان حرا فراهم مي کند.