مقاله بررسي ساختار جديد صنعت گاز و LNG در جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار جديد صنعت گاز و LNG در جهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضيه ديالكتيك هگل
مقاله گاز طبيعي مايع شده
مقاله مدل سنتي تجارت گاز
مقاله مدل بازارهاي رقابتي
مقاله آزادسازي
مقاله قيمت قراردادهاي بلندمدت
مقاله بازار تك محموله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوركيايي اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هگل معتقد است كه تناقض ها مي توانند با هم جمع شوند و شكل برتري را به وجود آورند. به عبارت ديگر «جمع تناقض ها» تزوآنتي تز منجر به شكلي برتر به نام سنتز مي شود. به نظر مي رسد صنعت گاز مايع شده نيز چنين فرآيندي را در حال طي كردن است. ساختار سنتي صنعت گاز (تز) اكنون با آزادسازي و خصوصي سازي و حركت به سوي بازارهاي رقابتي (آنتي تز)، دنبال ساختار جديدي است (سنتز) كه در آن شبكه جهاني صنعت گاز فاقد انحصارهاي كنوني باشد. آيا تركيب اين دو ساختار متناقض همانند پيش بيني هگل شكل برتري را نتيجه خواهد داد؟ آيا دست نامرئي هگل همانند دست نامرئي آدام اسميت، خواهد توانست صنعت گاز و LNG را به صنعتي رقابتي تبديل كند؟ اين مقاله در صدد پاسخ به اين ابهام است.