مقاله بررسي ساختار جوامع ماکروبنتيک تالاب بامدژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار جوامع ماکروبنتيک تالاب بامدژ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب بامدژ
مقاله ماکروبنتيک
مقاله شاخص شانون
مقاله شاخص سيمپسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمنصوري رويا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطرمي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ترکيب و تنوع بي مهرگان تالاب بامدژ به منظور مشخص نمودن شاخص هاي زيستي بررسي شده است. سه نمونه رسوب با استفاده از گرب ون وين (با سطح مقطح ۰٫۰۲۵ متر مربع) براي شناسايي، برداشت شده است. در اين بررسي در مجموع ۶ رده از بي مهرگان کفزي آبهاي شيرين در منطقه شناسايي شده که فراوان ترين رده در طول دو دوره نمونه برداري در دو فصل تابستان و زمستان، شکم پايان با ۶۹٫۳۰ درصد (۱۲۴۴ فرد در متر مربع) مي باشد. جهت ارزيابي تنوع زيستي ماکروبنتوزهاي منطقه مورد مطالعه از شاخص شانون (H’) و شاخص سيمپسون (l) استفاده شده که بيشترين مقدار شاخص شانون و سيمپسون به ترتيب (H’=۲٫۳۷) و (l=0.79) و کمترين مقدار آن ها به ترتيب (H’=۰٫۴۵) و (l=0.11) است. نمونه برداري از رسوبات بستر بر اساس روشهاي موجود در کتاب روشهاي استاندارد متد ۱۹۹۸ انجام شده و از ۱۰ ايستگاه در دو فصل تابستان و زمستان ۱۳۸۷٫