مقاله بررسي ساختار راشستانهاي طبيعي شمال ايران در مرحله تحولي بلوغ (Optimal) در جنگل مرس سي سنگده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار راشستانهاي طبيعي شمال ايران در مرحله تحولي بلوغ (Optimal) در جنگل مرس سي سنگده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرحله تحولي بلوغ (اوج)
مقاله توزيع افقي
مقاله راش شرقي
مقاله ساختار مکاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اماني منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در توده هاي طبيعي راش در مرحله تحولي بلوغ (اوج؛(Optimal حاصل از زادآوري طبيعي بدون دخالت هاي فني انسان واقع بر روي يال «مرس سي»، جنگلهاي بخش ۲ سنگده در سال ۱۳۷۸ انجام شد. در اين مطالعه از شش قطعه نمونه ۳۶ آري با فاصله بينابيني ۲۵ متر و در امتداد هم كه به منظور يك طرح آزمايش تنك كردن استقرار يافته بود، با آماربرداري صددرصد از ۱۲۴۴ درخت استفاده شد. نتايج نشان داد كه توزيع فراواني پايه ها برحسب طبقات قطر برابرسينه همگن بوده و نماي عمومي آن زنگوله اي (Bell shape) و به ساختار همسال نزديك است. ولي نتايج مرتبط با سن حكايت از اختلاف سن تا ۴۰ سال را داشت. سن متوسط توده نيز با استفاده از مته سال سنج ۱۳۷ سال تخمين زده شد (دامنه سني ۱۲۰ تا ۱۶۰ سال) كه از لحاظ قطري همگن بود. با توجه به تصوير افقي تاج پوشش و نمايش اشكوب بندي درختان در فضاي سه بعدي مي توان به پايه هاي چيره، چيره نما، مغلوب و زبون اشاره نمود كه در توده هاي همسال از آنها به عنوان طبقات اجتماعي درختان ياد مي شود. الگوي مكاني درختان و توزيع آنها در سطح عرصه نيز تصادفي بود. در نهايت توده از نظر ساختار يك توده خالص و نسبتا همسال راش با اختلاف سني ۴۰ سال، با طبقات اجتماعي متنوع و تاج پوشش بسته است كه توزيع درختان در سطح عرصه تصادفي سازماندهي شده است.