مقاله بررسي ساختار روايي دو روايت از داستان غنايي «يوسف و زليخا» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۸۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار روايي دو روايت از داستان غنايي «يوسف و زليخا»
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منظومه يوسف و زليخا
مقاله فردوسي
مقاله جامي
مقاله ساختار روايي
مقاله پي رنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان يوسف و زليخا از جمله داستان هايي است که در ادبيات فارسي بازنمودي گسترده داشته است. افزون بر تلميحات و مضمون پردازي هاي فراواني که با توجه به اشخاص و رويدادهاي اين داستان در متون ادبي ديده مي شود، روايت يادشده با شاخ و برگ ها و رنگ آميزي هاي گوناگون، گاه به صورت منظومه اي مستقل، به رشته نظم درآمده است.
واکاوي اين منظومه ها نشان مي دهد که با وجود يکسان بودن شخصيت ها و رويدادهاي اصلي، ميان اين روايت ها، از ديد ساختاري و از ديد محتوا و درون مايه تفاوت هاي چشم گيري وجود دارد.
در اين پژوهش تلاش شده تا دو روايت از داستان يوسف و زليخا، يکي منسوب به ابوالقاسم فردوسي و ديگري متعلق به نورالدين عبدالرحمان جامي، از نظر چارچوب روايي و ساختار با هم سنجيده و موارد اشتراک و اختلاف آن ها از نظر گذرانده شود.
از آن جا كه منظومه يوسف و زليخاي جامي حوادث زايد، واقعه ها متناقض، تصادف و وقايع مبهم كم تري را که از عوامل ضعف پيرنگ شمرده مي شوند، دربر دارد، در مقايسه با منظومه منسوب به فردوسي که بسامد عناصر يادشده در آن بيشتر است، از طرحي منسجم تر و سالم تر برخوردارست و علاقه خواننده را براي دنبال کردن حوادث داستان تا پايان، بيشتر برمي انگيزد.