مقاله بررسي ساختار سکونتگاه هاي روستايي در رابطه با عوامل مهم جغرافيايي در روستاهاي آستارا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار سکونتگاه هاي روستايي در رابطه با عوامل مهم جغرافيايي در روستاهاي آستارا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل جغرافيايي
مقاله روستا
مقاله تحول
مقاله مسكن
مقاله آستارا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مهر سيده صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل گوناگوني در انتخاب موقعيت، استقرار مکاني و تحولات سکونتگاه هاي روستايي دخالت دارند، كه در بين عوامل طبيعي، زمين به عنوان زيستگاه انسان و بستر فعاليت هاي عمراني در هر سرزميني نقش بسزاي را ايفا مي نمايند. استان گيلان با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي (بارش، رطوبت)، پوشش گياهي (جنگل و مرتع)، كوه و دريا در فرايند تحولات مساكن روستايي تحت تاثير زيادي قرار گرفته است و روند اين تغيير و تحولات در مساكن روستايي شهرستان مرزي آستارا به عنوان شمال غربي ترين شهرستان استان گيلان انگيزه انجام اين مطالعه شد.
اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي – تحليلي و مطالعات کتابخانه اي و مشاهدات ميداني به استناد شکل هاي توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰ زمين شناسي ۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰ انجام شده است.
نتايج مطالعات نشان داد: به سبب ساز و کار عوامل و توان هاي محيط طبيعي شهرستان و چشم اندازه هاي زيبايي نظير: سواحل دريا (روستاهاي سيبلي، دربند، ويرموني …) جلگه هاي سرسبز (روستاهاي شيخ محله، هردشت، بي بي يانلو …) كوه پايه هاي نيمه جنگلي (روستاهاي صيادلر، باسكم چال …) و نهايتا آخرين سطوح ارتفاعي منطقه كه جزء سحر انگيزترين مناطق كوهستاني جنگلي مرتعي شمال كشور مي باشد (گردنه حيران، فندق پشته، آق مسجد …) و البته در کنار همه توان هاي طبيعي، هم جواري با كشور آذربايجان، تغيير و تحول زيادي در نوع مصالح و فرم معماري در مساكن روستايي آستارا صورت گرفته است. گوناگوني محيط جغرافيايي، فروپاشي اتحاد جماهير شوروري و تحولات اقتصادي و اجتماعي دو دهه اخير سبب شده تا الگوي مسكن روستايي در آستارا متفاوت با ديگر نقاط كشور باشد.