مقاله بررسي ساختار عاملي مقياس علایم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسکيزوفرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي باليني از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار عاملي مقياس علایم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسکيزوفرني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات طيف اسكيزوفرني
مقاله اسكيزوفرني
مقاله اختلال اسكيزوافكتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اصلي از پژوهش فعلي شناسايي ساختار عاملي مقياس علایم مثبت و منفي در اختلالات طيف اسکيزوفرني بود.
روش: به همين منظور ۱۵۰ بيمار مبتلا به اختلال هاي طيف اسکيزوفرني (۸۴ اسکيزوفرني و ۶۶ اسكيزوافكتيو) بستري در بيمارستانهاي فاطمي و ايثار شهرستان اردبيل به شيوه در دسترس انتخاب شدند و با مقياس نشانه هاي مثبت و منفي (PANSS) مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور تحليل اطلاعات از دو آزمون تحليل عامل و تحليل تشخيصي استفاده شد.
يافته ها: نتيجه تحليل عامل روي مقياس نشانه هاي مثبت و منفي (PANSS) در گروه بيماران مبتلا به اختلال اسكيزوفرني شش عامل تنش بالا، نقص ارتباطي، هذيان، كندي عاطفي، اختلال در مفهوم سازي و بي ارادگي، در گروه اختلال اسكيزوافكتيو شش عامل كندي عاطفي، حواس پرتي، از هم گسيختگي، تنش بالا، تحريك پذيري و هذيان استخراج گرديد. نتيجه تحليل تشخيصي نشان داد كه در ۴۷٫۱% از موارد اختلال هاي مورد بررسي با استفاده از مقياس نشانه هاي مثبت و منفي (PANSS) درست طبقه بندي شده است.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از آن است که ساختار عاملي اکتشافي مقياس نشانه هاي مثبت و منفي (PANSS) در دو گروه بيماران مبتلا به اختلالات اسکيزوفرني و اسكيزوافكتيو متفاوت است. بنابراين، اين ابزار در پژوهش ها و تشخيص هاي باليني داراي روايي سازه قابل قبولي است.